Select Page

Actuem amb responsabilitat

Autodeclaració responsable

Cal omplir l’autodeclaració responsable i enviar-la a Gestió de Persones (gestiopersones@umanresa.cat) abans de reincorporar-se al lloc de treball presencial.

Autodeclaració responsable per a col·lectius vulnerables

Cal omplir l’autodeclaració responsable per a persones incloses dins dels col·lectius vulnerables i enviar-la a Presaba (jrosello@presaba.com) 3 dies abans de reincorporar-se al lloc de treball presencial.